Công ty cổ phần epvina
  • HN :    024 73 012 699HCM : 028 38 628 188

Cốc gấp, Cốc Xếp 01

Cốc xếp inox nhỏ gọn tiệních cho Nhân Viên Văn Phòng, Khu công nghiệp

Với thiết kế 3 tầng xếp, với 1 móc treo đeo rất tiệních cho việc cần đi lại.

Cốc xếp inox đảm bảo vệ sinh, oan toàn khi sử dụng.


Liên hệ

Cốc xếp inox nhỏ gọn tiệních cho Nhân Viên Văn Phòng, Khu công nghiệp

Với thiết kế 3 tầng xếp, với 1 móc treo đeo rất tiệních cho việc cần đi lại.

Cốc xếp inox đảm bảo vệ sinh, oan toàn khi sử dụng.