Công ty cổ phần epvina
  • HN :    024 73 012 699HCM : 028 38 628 188

Thẻ hành lý 15

  • Chất liệu: nhưa
  • Màu sắc: xanh biển
  • Kích thước: 8.5 x 5.4 x 0.2 mm
  • Công dụng: dùng để treo lên vali, hành lý tránh nhầm lẫn, mất mát
  • Cách sử dụng: ghi tên tuổi, số điện thoại, vòng qua quai đeo, tay xách của hành lý, giữ cố định

Liên hệ