Hộp đựng quà 06

  • Chất liệu: giấy carton lạnh
  • Hình dạng: hình chữ nhật, nắp dạng kéo ra
  • Phương pháp in: in lưới, in nhũ, in trực tiếp lên giấy ...

00đ