Hộp đựng quà 10

  • Chất liệu: giấy bìa
  • Hình dạng: hình sao, nắpâm dương
  • Phương pháp in: in lưới, in nhũ, in trực tiếp lên giấy ...

00đ