Bộ quà tặng 23

  • Bao gồm: 01 kim loại + 01 bút ký + 01 đồng hồ + 01 hộp đựng quà
  • Chất liệu: kim loại không gỉ, giấy carton lạnh
  • Phương pháp in: khắc, in lưới

00đ