Lót ly, Lót cốc 12

Chất liệu: Giấyép

Kích thước: 9*9*0,5cm

Hình dáng: Vuông

In ấn: In thường


00đ