Hộp đựng quà 24

  • Chất liệu: giấy carton lạnh
  • Hình dạng: hình chữ nhật, nắpâm dương
  • Phương pháp in: in lưới, in nhũ, in trực tiếp lên giấy ...

00đ