Lót ly, lót cốc 16

Chất liệu: Gỗép

Kích thước: 9*9*0,5cm

Hình dáng: Tròn

In ấn: Inép nhiệt


00đ