Huy hiệu trẻ em 02

- Hai kích thước quy chuẩn: 2.8cm và 4.8 cm

- Chất liệu: Sắt

- In chuyển nhiệt, in lụa, in UV, có thể làm theo pantone màu

- Số lượng tối thiểu: 500 cái


00đ