Huy hiệu trẻ em 03

- Kích thước quy chuẩn: Đường kính 40mm

- Chất liệu: Nhựa thực phẩm PS in decal  2 mặt, có thể làm theo pantone màu

- Thường được dùng làm xu chơi trò chơi


00đ