Quạt nhựa quảng cáo 33

Kích thước: 240mm; 342mm

Chất liệu: Nhựa PP, giấy decal

Cấu tạo: Nan hoa bằng nhựa và giấy dán decal

In ấn: In trực tiếp lên giấy decal

Số lượng tối thiểu:1000 cái

Thời gian làm hàng: 5-10 ngày


00đ