Xếp hình 01

Bộ xếp hình 80 miếng:

  • Chất liệu: giấy bìa cứng
  • Kích thước: 28.5 x 19cm
  • Có hộp thiếc đi kèm

00đ