Xếp hình 02

Bộ xếp hình 70 miếng:

  • Chất liệu: giấy bìa cứng
  • Kích thước: 28 x 21cm

00đ