Xếp hình 03

Bộ xếp hình 9 miếng:

  • Chất liệu: giấy bìa cứng
  • Kích thước: 13 x 13cm

00đ