Biểu trưng để bàn 05

  • Kích thước: 34*20cm, hoặc 30*20cm,…….
  • Chất liệu gỗ, kim loại
  • Chế tác logo: in kéo lụa, khắc hoặcép nhiệt logo theo yêu cầu.

00đ