Cốc giấy World

  • Chất liệu: giấy
  • Chiều cao: 7,2cm
  • Dung tích: 200ml

00đ