Công ty cổ phần epvina
  • HN :    024 73 012 699HCM : 028 38 628 188

Bút chì 08

  • Kích thước: dài 10cm cả tẩy, đường kính 7.8mm, đường kính ruột bút 2.8mm
  • Bút chì có tẩy, inép nhũ

Liên hệ